Anasayfa - LİNKLER - Makaleler - KARADENİZ BÖLGESİNDE HAZIR BETON
 

KARADENİZ BÖLGESİNDE HAZIR BETON

                              KARADENİZ  BÖLGESİNDE  HAZIR  BETON  SEKTÖRÜ  İLE  İLGİLİ  DÜŞÜNCELER

                Ülkemizde olduğu gibi Karadeniz Bölgesinde de hazır beton sektörü,yeni olmasına rağmen hızla büyümekte ve gelişmektedir.Özellikle ülkemizin Jeolojik  yapısıyla doğru orantılı olarak  deprem gibi yaşanan doğal felaketler bu gelişmenin ana sebebini teşkil etmektedir.Gelişen  teknoloji ile birlikte sektöre uygun araç gereçler ,ekip ekipmanlar kullanılmakta, ekonomik ve kaliteli imalatlar yapılmaktadır.

                 Tüm bu hızlı gelişme beraberinde sorunları da getirmeye başlamıştır.Bu sorunları belli başlı şu maddelerle sıralayabiliriz;

I. Hammadde :Hazır betonun üretiminde çimento, agrega, kimyasal ve mineral katkılar ve su başlıca hammaddelerdir.Bu hammaddelerin kalitesi , tedariki ve sürekliliği konusunda zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.

  1. ÇİMENTO : Betonda bağlayıcı görevini gören çimento , hazır betonun en önemli hammaddesini teşkil etmektedir. Kaliteli olmalı,ekonomik anlamda uygun olmalı ve de süreklilik arz etmelidir. Ülkemiz dünya ticaretinde çimento ithalatında ilk dört sıra içersindedir ve talebi oldukça fazladır. Bölgemizdeki çimento fabrikaları da bu çarkın içersinde yer almaktadır. Özellikle Rusya ve Arap ülkelerine yapılan ithalat , bölgesel satışlardan daha karlı ve daha kontrollü olduğundan imalatçıların ilk sırasını teşkil etmektedir. Bununla birlikte bölgedeki HES projeleri gibi yapılan yatırımlarda çimento talebini arttırmaktadır. Bu durum bölgede çalışan Hazır beton santralleri için hem ekonomik hem de kalite anlamında zaman zaman sorunlar meydana getirmektedir. Yeteri kadar çimento alamamakta en önemlisi kalitede sürekliliği görememektedir. Bu durum  sektörde dönem dönem sorunların yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
  2. AGREGA : Bölgemiz, tektonik hareketlerin fazla olduğu ve bunun getirisi olarak volkanik kökenli kayaçların fazla olduğu bir yerdir.Bu, Hazır beton sektöründe kaliteli hammadde anlamına gelmektedir. Ancak  bölgede çalışan Çakıl ocakları nedense Dere malzemesini tercih etmekte ve imalatını yapmaktadır. Bunun sebebi sanırım uygun bir ocağın temin edilememesi, ocak temin edilse de hammaddenin çıkarılıp çakıl ve kum haline getirilmesi aşamasında; çevresel ve ekonomik zorlukların fazla olmasıdır.Dere malzemesini işlemek ve kullanılır hale getirmek daha kolay ve ekonomiktir.Ancak bu durum Hazır beton imalatında pek istenen bir olay değildir.Çünkü beton firması agregada ,kalite ister kalitede süreklilik ister ve değişkenlik pek istemez.Tek tip bir kayadan beton üretmek ,ekonomik ve kalite anlamında daha rahat ve kolay olacağından istenen hep budur.Ama imkanların kısıtlı olması bu anlamda bizi de zaman zaman zora sokmakta ve istenilen kalitenin yakalanması için imalattaki emniyetin arttırılmasına sebep olmakta ve buda En ekonomik en kaliteli beton kavramını biraz zorlamaktadır.Bunun için genelde tüm hazır beton firmaları kendi ocaklarını kurmuş ve kendi taşından beton imalatı yapmaya başlamıştır.
  3. KİMYASAL ve MiNERAL KATKI : Katkılar , Hazır beton imalatında EKONOMİK BETON kavramını yakalamak adına kullanılmaktadır.Satışın fazla olduğu bölgemizde 5 kilo çimento tasarrufunun bile maddi anlamda neler kazandırdığını düşünürsek betonda katkılar olmazsa olmazı teşkil etmektedir.  Değişen çevre şartlarında betona zarar gelmemesi,hızlı ilerleyen inşaat sektörüne bir vites daha vermesi ( erken dayanım gerektiren betonlar gibi..) ve özel döküm yerlerine uygun betonun imalatı ( kendinden yerleşen beton..) için katkılar her zaman tercih edilen bir unsur olmaktadır.Ayrıca ne kadar az su o kadar kaliteli beton kavramını da düşünürsek katkılar betonda önemli bir görev yapmaktadır.Ancak kişisel fikrim kimyasalın girdiği bir yerde doğallık kalmıyor ve bir şeyi hızlandırmak yada yavaşlatmak durabilite dediğimiz sürekliliğe pek uygun olmamaktadır.Ancak para  her zaman tatlı gelmektedir.

Bölgemizde katkı tedariki ,kalitesi ve ekonomik olması anlamında pek bir sorun yaşanmamaktadır. Çünkü her cebe uygun tedarikçiler bölgede görev yapmaktadır.

4. SU : Çimentonun bağlayıcı hale gelmesi ve görevini yapabilmesi için suya ihtiyacı vardır.Bununla birlikte kalıba yerleştirilecek olan betonun kolay işlenebilmesi de gerekmektedir. Bu açılardan bakıldığın betona hem temiz hem de yeterli miktarda su girmesi gerekmektedir. Bu kadar önemi olan suyun tedariki bölgede biraz zorluk içermektedir.Yeterli yer altı su kaynağı olmadığında genelde dere sularına yönelinmektedir.Bu durum kullanılan suda soru işaretleri yaratmaktadır.Yinede uygun suyu temin etmek adına gerekli arıtma sistemleri kurularak bu sorun ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

II. Personel : Bölgemizde İnşaat sektöründen oldukça fazla insan geçimini sağlamaktadır.Bu işe yıllarını vermiş çok sayıda usta ve kalfa vardır. Ancak hala eski kafa sistemlerden kurtulunamamıştır. Yine çoğu yerde kendi kafasına göre iş yapmalar devam etmektedir. Betona su vermeler, gerekli şekilde betonu yerleştirmemeler gözlenmektedir. Ancak çıkan yeni yasalar doğrultusunda inşaat sektörüyle ilgilenen devlet kuruluşları gerekli eğitimleri vererek bu sorunu aşmaya çalışmaktadır. Zaman geçtikçe eğitimli ve kalifiye elemanlar yetişmektedir.Bu anlamda kalifiye eleman çalıştıran beton firmalarına da iş düşmekte ve Hazır betonun bilinçli tüketilmesi sağlanmaktadır.

 Rantın fazla olduğu ve ekonominin bu kadar hareketli olduğunu bu sektörde bölgemizde oldukça güzel işler yapılmaktadır.İnsan hayatına verilen önemdeki hassasiyetler bölge insanında fazlasıyla mevcuttur. Bu kadar sorunla boğuşan bir sektörde bu bilincin olması bölgemiz ve ülkemiz açısından çok önemlidir. Bence her şey yolunda. Her şey iyiye ve ileri gidiyor. Rahat uyku uyuyabiliriz….

Yazan : İlyas Ömer Berber

Görevi : Astaş Beton Kalite Kontrol Mühendisi